Όροι Χρήσης

ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ - ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ

Η εταιρία Souvlisto Kalamaki, σύμφωνα με το ισχύον κοινοτικό και εθνικό δίκαιο και με την επιφύλαξη των παρακάτω όρων και προϋποθέσεων, παραχωρεί σε κάθε χρήστη ένα μη αποκλειστικό, ατομικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης, χρήσης και παρουσίασης της ιστοσελίδας www.souvlistokalamaki.gr και των περιεχομένων στοιχείων της, τα οποία αποτελούν αποκλειστικό και αδιαφιλονίκητο πνευματικό και περιουσιακό δικαίωμά της. Η παραχώρηση του δικαιώματος πρόσβασης στα στοιχεία της ιστοσελίδας της εταιρίας σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί μεταβίβαση οποιουδήποτε άλλου δικαιώματος επί της ιστοσελίδας και των στοιχείων της, ως εκ τούτου, απαγορεύεται οποιαδήποτε αλλαγή της ιστοσελίδας και των στοιχείων της, ή έστω απόπειρα αυτής, από οποιονδήποτε τρίτο, καθώς και η αναπαραγωγή ή η παρουσίαση δημοσίως ή η διανομή με οποιονδήποτε τρόπο, ή η με οποιονδήποτε άλλο τρόπο χρήση της ιστοσελίδας και των στοιχείων αυτής για οποιοδήποτε ιδιωτικό, δημόσιο ή εμπορικό σκοπό, χωρίς την προηγούμενη σχετική έγκριση της εταιρίας, με την επιφύλαξη των προβλεπομένων από τις ισχύουσες διατάξεις.

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ή ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΟΡΩΝ

Η εταιρία μας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους και προϋποθέσεις για τη χρήση της ιστοσελίδας www.souvlistokalamaki.gr χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι τροποποιήσεις δε αυτές θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα  της εταιρίας και θα έχουν άμεση εφαρμογή. Η χρήση της ιστοσελίδας της εταιρίας από τον χρήστη θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή εκ μέρους του τόσο των παρόντων όρων όσο και οποιασδήποτε αλλαγής, τροποποίησης, προσθήκης, κατάργησης ή ανάκλησης αυτών. Επιπλέον, η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να προσαρμόζει, τροποποιεί, καταργεί, διαμορφώνει, παύει οποτεδήποτε τόσο τη λειτουργία της ιστοσελίδας, όσο και οποιοδήποτε από τα επιμέρους στοιχεία της κάθε μια από τις επιμέρους αυτής της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας, της φωτογραφίας παρουσίασης ή περιγραφής οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας.

 

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η ιστοσελίδα www.souvlistokalamaki.gr, η ιδιοκτησία, οι υπάλληλοι ή άλλοι αντιπρόσωποί του, δεν φέρουν καμία ευθύνη και για καμία αιτία, για οποιαδήποτε αποζημίωση (επακόλουθη, παρεμπίπτουσα, άμεση, έμμεση ή ειδική) ή έξοδα ή χρηματικές ποινές, συμπεριλαμβανομένων - ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) εκείνων που προκύπτουν από διαφυγόντα κέρδη, την διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης, την απώλεια πληροφοριών, δεδομένων ή πελατείας, της απώλειας ή ζημίας περιουσίας, καθώς και αξιώσεων τρίτων που τυχόν προκύψουν σε σχέση με την χρήση, αντιγραφή, ή παρουσίαση της ιστοσελίδας ή των περιεχομένων της ή οποιασδήποτε άλλης συνδεδεμένης με αυτή ιστοσελίδας, ανεξαρτήτως εάν η εταιρία Souvlisto Kalamaki γνώριζε ή θα όφειλε να γνωρίζει αυτή την πιθανότητα.

 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Η  παρούσα ιστοσελίδα, ο σχεδιασμός της, τα κείμενα, τα γραφικά και οι ρυθμίσεις, αποτελεί προϊόν πνευματικής ιδιοκτησίας της εταιρίας Souvlisto Kalamaki και το δικαίωμά της σε αυτήν προστατεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία.


ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΡΗΣΗΣ

Εάν χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα σημαίνει πως αποδέχεστε και συναινείτε με την παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, καθώς επίσης και με τους όρους και τις Προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας που έχουν ανακοινωθεί μέσω αυτής.


ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

Η ιστοσελίδα www.souvlistokalamaki.gr έχει σχεδιαστεί με τρόπο ώστε για να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του κάθε χρήστη. Η παροχή σε εμάς συγκεκριμένων πληροφοριών σχετικών με την παραγγελία του πελάτη μας έχει αποκλειστικό σκοπό την βέλτιστη εξυπηρέτησή του.  Κάθε πληροφορία που δίνεται από εσάς στο πλαίσιο της παραγγελίας του πελάτη μας μέσω της ιστοσελίδας www.souvlistokalamaki.gr, αποτελεί προσωπικό δεδομένο, το οποίο προστατεύεται και διαφυλάσσεται από εμάς.


ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Οι πληροφορίες που συλλέγει το www.souvlistokalamaki.gr μέσω της ιστοσελίδας αποβλέπουν στη μέτρηση της επισκεψιμότητας του site και διευκολύνουν τις συναλλαγές με την εταιρία. Κάθε διεκπεραίωση παραγγελίας απαιτεί τη συλλογή προσωπικών στοιχείων, για παράδοση ή κράτηση μιας παραγγελίας. Η εκ μέρους σας προσκόμιση των προσωπικών σας δεδομένων, σημαίνει ότι συναινείτε τα δεδομένα αυτά να χρησιμοποιούνται από τους υπαλλήλους του www.souvlistokalamaki.gr για τους λόγους που αναφέρονται στο παρόν. Το www.souvlistokalamaki.gr δεσμεύεται όσον αφορά στην εξασφάλιση της ασφάλειας και της ακεραιότητας των δεδομένων που συλλέγει σχετικά με τους χρήστες της ιστοσελίδας του. Το www.souvlistokalamaki.gr έχει υιοθετήσει διαδικασίες, οι οποίες προφυλάσσουν τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες προσκομίζουν στην ιστοσελίδα του ή και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή και μεσω τηλεφώνου.


COOKIES

Τα Cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου, τα οποία απoστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, επιτρέποντας σε ιστοσελίδες όπως το www.souvlistokalamaki.gr, να λειτουργούν χωρίς τεχνικά προβλήματα, να συλλέγουν τις προτιμήσεις του χρήστη, να αναγνωρίζουν τους συχνούς χρήστες, να διευκολύνουν την πρόσβαση τους σε αυτή και για τη συλλογή δεδομένων για τη βελτίωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Δεν προκαλούν καμία απολύτως βλάβη στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την παροχή πληροφοριών και τη διεκπεραίωση της παραγγελίας σας.


ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

Για να έχετε πρόσβαση, να αλλάξετε ή να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, για να αναφέρετε προβλήματα σχετικά με τη λειτουργία της ιστοσελίδας ή για να κάνετε οποιοδήποτε ερώτημα, παρακαλούμε όπως επικοινωνείτε με το www.souvlistokalamaki.gr μέσω της ιστοσελίδας ή μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@souvlistas.gr. Η αλλαγή ή η διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων μπορεί να γίνει επίσης μέσω της σελίδας εγγραφής του www.souvlistokalamaki.gr. Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη σας ότι θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατό, προκειμένου να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, αλλά η προστασία τους κωδικού πρόσβασης σας στην ιστοσελίδα μας εξαρτάται και από εσάς.